Styremøte 29.08.05

Til stede: Berit, Øystein, Kari, Iver, Jostein, Jørgen
Referent: Jørgen

Organiserte aktiviteter

Berit trenger midlertidig avløsning i forhold til en del arbeidsoppgaver. Jostein som nestleder og resten av styret ordner dette. Gjennomgang av aktivitetene i hallen. Utekontakt-, Handicap-, innvandrer- og familieklatring går som det skal. Vi trenger instruktør/vakter til ungdomsklatring på onsdager. Etterlyses på nettsidene.

Når det gjelder kurs sørger Iver for å organisere dette. Påmelding skjer til den enkelte instruktør.

Forespørsel fra Narvik om konkurranse i Polar-cup. TKK arrangerer konkurranse ifm filmfestivalen i januar.

Drift av veggen.

Iver fikser slynger på alle hengere i veggen og at alle topptaufester har to uavhengige fester. Det trengs også nye tau av bedre kvalitet enn ved forrige kjøp. Iver undersøker også dette. Jostein undersøker mulighetene for å anskaffe stereoanlegg til hallen. Jostein og Jørgen fikser opplegg for info til resepsjonsvaktene. Kari prøver å skaffe giroer med medlemsbevis.

Klatrehytta

Klubben ønsker ikke at det ligger mye penger i kassa. Kari skaffer engangsfullmakter.

Jentesamling

Iver fikser dato og jenter!

Årsfest

Det har vært ønske fra en del medlemmer om mer festligheter. Jørgen spør Anette om arrangering av en årsfest.

Oppdatering av styreprotokoll

Jørgen fikser utskrift av årsmøtereferater fra 2004 og 2005 samt komplettering av styremøtereferater fra 2005.10.06

Honorering av Eirik og Birgit

Eirik og Birgit ble hyret inn på litt uklare betingelser i sommer for nedskruing, vasking av tak samt skruing av nye ruter. Disse har lagt ned et betydelig arbeid som styret vedtok å honorere med den symbolske summen kr. 1.000,- på hver.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer