Styremøte 29.05.06

Til stede: Berit, Kari, Jørgen, Torgeir og Margrete, samt nettredaktør Stein

Forfall: Øystein, Arild, Ole Andreas

Referent: Margrete

(1) Nettsidene: Klubbens nettsider trenger en oppgradering. Dette går i hovedtrekk ut på to ting, en "ansiktsløfting" og økt funksjonalitet, bl.a.:
  • Gjøre det mulig for brukerne å legge inn bilder
  • Splitte opp meldinger i maks. 3-4 kategorier, i alle fall skille mellom viktige meldinger, som info fra styret, og generelle "Åpen post"-meldinger
  • Ha de siste bildene og innleggene rulerende på forsida
  • Kalender på forsida (markert med aktiviteter)

Målet er bl.a. å få stimulert til mer aktiv bruk av sidene, samt en modernisering.

Alle bidrar til å kikke etter redigeringssystem som kan gi oss dette. Kravet er at det ikke skal bli mer å gjøre for redaktøren, og at det fortrinnsvis er gratis, ev. ikke koster så veldig mye. I tillegg skal vi prøve å lokalisere noen i miljøet som har interesse og litt kompetanse når det gjelder webdesign for å utforme de nye sidene. Denne innsatsen vil bli honorert. Vi ønsker enkle, rene sider hvor det er enkelt å finne fram.

Ellers må vi få ut bilder og rapporter fra arrangementer som har vært raskere, og alle reklamerer for e-postlista.

(2) Pinsesamling i Lofoten: Øystein har lavvoen og tar denne med nedover.

(3) Sjaklene på Zapffe trenger å byttes ut pga rust. Torgeir sjekker om det finnes slike på hytta, eller om det må kjøpes inn flere. Arild kan ta på seg jobben å skifte dem ut. (Det ser visst greit ut på Baugen).

(4) Samling på Brensholmen St. Hansaften. Mulig at dette kombineres med en introduksjon til hvordan man setter naturlige sikringer og bygger standplass, og noe kameratredning. Stein skal sjekke hvordan forholdene er for dette. Blir eventuelt ved Stein og Jørgen. Det presiseres at dette ikke vil være noe kurs, kun en introduksjon for interesserte.

(5) Ruteskruing og buldrerom: Arild har lagt ned en betydelig innsats i buldrerommet. Resten skal gjøres før høsten og på dugnad. Torgeir innkaller ruteskruerne til innsats. En kveld for nedskruing og vask, og en kveld for skruing. Det ble foreslått å gjøre som tidligere når det gjelder hallen, nemlig å tildele uker til ruteskruerne, slik at det blir skrudd jevnt og trutt i hallen. Torgeir gir ruteskruerne beskjed. Det må også presiseres at alle ruteskruerne også skal bidra til nedskruing av gamle ruter og vasking av takene.

(6) Buldresamling i Småbakkan: 11. juni. Jørgen er ansvarlig. Nærmere beskjed vil bli lagt ut/distribuert per e-post.

(7) Oppstart høst:
  • Første styremøte: mandag 21. august
  • 26.-27. august: Jentesamling på Brensholmen
  • Styremøtene videre utover høsten vil finne sted siste mandag i måneden
  • Vi tar opp igjen klubbkveldene i september. Margrete sjekker booking med Flyt.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer