Styremøte 26.05.08

Referat fra styremøte i Tromsø klatreklubb 26.5.2008


Arild gikk gjennom referatet fra forrige møte der ansvarsinndelingen intern i styret og de
enkeltes arbeidsoppgaver ble gjennomgått. Alle referater skal legges ut på klubbens
hjemmesider


Tilgang til hallen og ”butikken”.
Arild, Birgit og Ole Morten har nøkler til ”butikken”. Bård overtar Joakim Eide sin nøkkel.
Disse nøklene kan kopieres fritt. Eskil ønsker seg også en nøkkel.
Kun Birgit og Ole Morten har nøkkelkort med tilgang til hallen.


Hallen.
Det bør skrus nye ruter i klatrehallen samt at klatretak må sorteres og låses inn i ”butikken”.
Eskil tar ansvar for at dette blir gjort.


Samlinger:
Bodø klatreklubb arrangerer jentesamling den ???? på Mjelle.
Vi arrangerer vår egen jentesamling i Grøtfjorden i sept. Birgit tar ansvar her.
Kameratredningsdag (v/ Stein T) og sportsklatresamling (v/ Eirik) legges til samme sted (?)
og tid: Ersfjorden den 14. juni evt. med overnatting til 15. juni.
Buldresamling: Trond har tatt på seg ansvar for å arrangere denne 8. -10. august. Info er lagt
ut på hjemmesida.


Arrangement ang. Idrettsbyen Tromsø 2010
…på Torget den 4. juni. Stort oppmøte her vil øke våre muligheter til å få et nytt klatreanlegg.


Møte m tennisklubben ang ny kontrakt.
Styret vurderer å godta at de 30 000 kr det ikke kan redegjøres for i tennisklubbens regnskap
deles 50/50 mellom TTK og TKK. Dagens leiekontrakt med tennishallen går ut 1.1.2009. Det
forhandles nå om en ny kontrakt.


Halvårskort som kompensasjon/påskjønnelse for frivillig arbeid.
Styret har bestemt at halvårskort gis til de som er tilstede på mandags/onsdags/lørdagsklatring
8 ganger eller mer hvert halvår.Halvårskort gis også til de som skrur 5 ruter eller mer i
klatrehallen hvert halvår samt til styrets medlemmer.


Fører og oppdatering.
Bård snakker med Mårten B om oppdatering av føreren og hvem som skal organisere dette.
Arild sørger for å få lagt ut infor om føreren på TKK’s hjemmesider.


Plakat på hytta.
Bård tar ansvar for å henge opp plakat på hytta om ”hvor gjøre hva”.


Kommersielle aktører.
Ved henvendelse til TKK om guiding ol. skal det henvises til Destinasjon Tromsø og ikke
direkte til enkelte guider/seskaper for å unngå forfordeling.


Ferieavvikling
Ole Morten tar ansvar for postboks og fungerer som leder i juli.


Bolter fra tippemidler
Ole Morten har fått omtrent 300 bolter (lim og exp) som gis ut til rutekreatører og reboltere på
forespørsel.


Sivilarbeider.
En kandidat er interessert i å være sivilarbeider i TKK. Lønn går greit, men vi må skaffe ham
tak over hodet. Forslag? En sivilarbeider gjør det mulig å få mer aktivitet i hallen på dagtid.


Kalender sommer/høst 2008:
14-15. juni Jentesamling i Bodø/Mjelle
14. juni Kameratredningsdag og Sportsklatresamling i Ersfjorden.
8. – 10. aug Buldresamling Småbakkan
16-17. aug Kilekurs Hollenderan
29.-31. aug Dugnad på klatrehytta
5-7. sept Inneklatrekurs
12-13. sept Intruktør inne-kurs

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer