Styremøte i TKK 25.09.06

Til stede: Berit, Arild og Margrete
Forfall: Kari, Jørgen, Ole Andreas og Torgeir
Referent: Arild

(1) Hallen

Berit informerer om at hun kommer til å kalle inn til et koordineringsmøte for å samkjøre alle aktivitetene i klatrehallen.

  • Mandag: "Mandagsklatring" kl 18 - 20 (Margrete)
  • Margrete har informert om at hun ikke kan prioritere å være tilstede alle mandagene.

  • Tirsdag: Bratt kort-test kl 17 - 19.
  • Utekontakten kl 17 - 19 (Berit)
  • Onsdag: Ungdomsklatring kl 17-19 (Ina)
  • Torsdag: Trening juniorer kl 18 - 20 (Arild)
  • Lørdag: Kurs kl 9 - 13. (Ole Andreas) Familieklatring fra kl 13 (Torgeir )
  • Søndag: Kurs kl 9 - 13 (Ole Andreas)

(2) Informasjonsplakat

For bedre informasjon ut til brukere av klatrehallen og potensiell nye brukere ble det planlagt å utarbeide en informasjonsplakat. Innholdet vil være en timeplan inkludert generelt informasjon om klatreklubben.
Ansvarlig: Arild

(3) Kurs

Styret ønsker å se på kursoversikten og hvordan dette er lagt opp utover vinteren i forhold til deltagere og hvem som er instruktører. I tillegg må det avklares hvordan klubben håndterer brattkort test.
Ansvarlig: Ole, tema på neste styremøte

Det skal helgen 28.-29. oktober gjennomføres et instruktørkurs med Stein som leder. Styret ønsker å legge vekt på at dette er et kurs for medlemmene i klubben. Kurset er gratis for de som bidrar i klubben, men vi åpner også for at utenforstående skal kunne delta på kurset.

Seminar for treningsgruppa. Arild ser videre på mulighetene.

(4) Nettsidene

De nye nettsidene er underveis, Ola Storås jobber med dette. Stein og Margrete samarbeider med ham.

(5) Historiekveld

Historiekveld er under planlegging 26. oktober. Kvelden legges opp med bidrag fra Ben Johnsen og Stein, og for å lage et litt større arrangement undersøkes mulighetene av å ha arrangementet på Driv.

(6)

Det er kommet informasjon om at doen på hytta må tømmes.

(7)

Ole har gjennomført vindusvask på Løkta.

(8) Polarcup

Planleggingen av Polarcup startes opp nå i høst. Ansvarlig: Arild
Det er laget en epostliste hvor nå alle aktørene er i startfasen på planleggingen.

(10) Portaledge

En diskusjon i sommer oppe på hytta og i miljøet har gått ut på at klatreklubben kanskje skal kjøpe inn en portaledge for utleie til sine medlemmer.
Styre bestemmer at dette er et tiltak som man ønsker å prioritere og jobbe videre med. Det er ønskelig at man lager en plan for hvordan en slik skal kunne leies ut, pris og organisering. I tillegg ønsker styret at det i forbindelse med investeringen innhentes anbud.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer