Styremøte 21.08.06

Til stede: Berit, Kari, Jørgen, Torgeir, Arild og Margrete

Forfall: Ole Andreas

Referenter: Margrete og Arild

(1) Øystein har flyttet. Vi takker for innsatsen!

(2) Hallen er gått over til normalåpningstider igjen, og de faste aktivitetene starter opp igjen denne uka. Ansvarsfordelingen er nå slik:

Mandag: "Mandagsklatring" kl 18 - 20 (Margrete)
Tirsdag: Bratt kort-test kl 17 - 19. Utekontakten kl 17 - 19 (Berit)
Onsdag: Ungdomsklatring kl 17-19 (Ina)
Torsdag: Trening juniorer kl 18 - 20 (Arild)
Lørdag: Kurs kl 9 - 13. (Ole Andreas) Familieklatring fra kl 13 (Torgeir )
Søndag: Kurs kl 9 - 13 (Ole Andreas)

(3) Jentesamling til helga. Oppslag på nett, og i hallen og på kraft har vært ute noen uker, en del e-post er også sendt.

(4) KURS:
- Høre med OA når det er kursoppstart igjen
- Kommet flere instruktører tilbake til byen nå
- Arild har vært på kurs og har fått godkjenning i sommer (Trener 1 Fjell).
- Prøve å få gjennomført inneinstruktørkurs
- Andre kurs: f.eks. teknikkurs, kameratredning, seminar for treningsgruppa. Arild undersøker mulighetene.

(5) Vegg/buldrerom:
- Torgeir innkaller ruteskruerne til månedlig innsats.
- OA og Torgeir har gått gjennom utstyret og det jobbes med en bestilling av nytt utstyr.

(6) Turnforeninga har tatt kontakt om arrangement/bruk i forbindelse med turnstevne. Torgeir snakker nærmere med arrangør.

(7) Vellykket handicapsamling. Reportasje på lokal-tv.

(8) Torgeir sørger for oppslag om famileklatring under "Hva skjer"

(9) Nettsidene. De nye nettsidene er underveis, Ola Storås jobber med dette. Stein og Margrete samarbeider med ham rundt ferdigstillingen.

(10) Oppstart medlemsmøter 06.09. Margrete har vært i kontakt med Flyt om dette, og videre utover høsten. Blir bildevisning.

(11) Buldrekonkurranse 13.09. Fire klasser. Lage oppslag. Vi drar på Flyt etterpå. Ta kontakt med noen som kan lage problemene.

(Jørgen og Torgeir forlater møtet)

(12) ÅRSFEST! 16. desember. Sjekke ut mht. lokaler, og "festkomite"

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer