Styremøte 16.03.08

Møtereferat

Styremøte TKK 16.03.08

Konstituerende styremøte med det nye styret i TKK Tromsø klatreklubb etter årsmøte 2008.

Vedlegg: Innlegg på åpenpost v/Arild Øvrum

Representanter på Tinget NKF

For å introdusere styremedlemmene i forhold knyttet til Tinget NKF, ble Berit, tidligere leder, spurt om å være med oss i diskusjon om hvem som burde dra og hvilken holdninger TKK bør ha på tinget til videre drift av NKF.

Styre støtter Berit sine synsepunkt om hvordan NKF bør prioritere i fremtiden. Berit har drevet TKK i mange år med et fokus på bredde idretten klatring, en satsning på bredde som resulterer i oppvekst av nye klatrere som gir oss talenter. Talentene bør få vokse frem gjennom rekruteringslag med videre satsning på de beste talentene, noe vi har sett gir resultater.

TKK sender til Tinget NKF 2008:
-Berit I Ura
-Birgit Nesheim

Representanter på årsmøte Tromsø Idrettsråd

Representanter til årsmøte:
-Berit i Ura
-Ole Morten Olsen
-Kjell Roger Arnesen

Valg av nestleder

Ole Morten Olsen valgt som nestleder

Arbeidsoppgaver i det nye styret

Det ble i det første konstituerende styremøte gjennomført en generell gjennomgang av arbeidsoppgavene som må gjennomføres for å kunne drifte en klubb som TKK. Styre ønsker å dele arbeidsoppgaver inn i komiteer, med en ansvarlig i styre. Disse komiteene skal i tillegg bestå av representanter fra våre medlemmer.

Ansvar inndeling, plassering av arbeidsoppgaver og organisering av komiteer er en pågående prosess i styre. Organiseringen vil bli presentert på våre hjemmesider.

Neste Styremøte: 140408 kl. 20:00, Tennishallen

Arild Øvrum 020408

Vedlegg: Innlegg på Åpen post v/Arild Øvrum

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer