Styremøte i TKK 4.12.06

1. Planlegging av januar 2007

Nytt styremøte 8. januar
Det blir tatt en runde på dette styre møte om nåværendes styremedlemmer sine ønsker om gjenvalg.
Årsmøte 14. februar

TODO:

  • Sette ned arbeidsgruppe for utarbeidelse av årsberetning
  • Varsle valgkomite -> Ole
  • Planlegging av Polarcup -> Arild


2. Klubbutviklingssamling

Marianne var vår representant fra TKK denne helgen.
Ca. 20 klubber fra hele Norge var til stede på samlingen.

Et av de mest fremtredende tema under helgen var problemstillingene med å engasjere medarbeidere i klubbene som er villig til å gjøre jobb for klubben. Alle klubbene har ressurspersoner, men det er viktig med støtte til disse og en større gruppe rundt som også bidrar til den daglige drift og utviklingen av klatreklubben.

Vi i TKK er heldige og har vært flinke til å engasjere ungdommer som inkluderes i klubbens drift.

3. Rabatt

TKK har 15 % rabatt på den nye friluftslivbutikken.

4. Ombygging

Knyttet til ombyggingen av hallene er det gjennomført en stor innsats fra dugnadsvillige TKK'ere det ble vasket og skrudd masse nye ruter.  I tillegg gikk Ole Morten gjennom sikkerhetstilstanden.

5. Ruteskruerkurs

Planlegge ruteskruerkurs med ''franskmannen'' helgen/ukene før Polarcup.
Ansvarlig: Arild

6. Treningsgruppa

Snakke med gruppa om hvordan de ønsker å trene og hvordan vi skal organisere oss.
Snakke med Marianne Brodersen om å bidra
Snakke med ''franskmannen'' om han har lyst til å bidra i treningen og med treningstips og oppsett av treningsprogram.
Ansvarlig: Arild

7. Brattkort

Siden det i ukedagene har vært stort press på de som utsteder brattkort, vil vi nå prøve med en ordning hvor instruktørene på kurs på lørdag kan utstede brattkort fra kl 13 og utover.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer